เตรียมตัวก่อนขอวีซ่าอเมริกา

admin
October 4, 2019 0 Comment

ข้อมูลทั่วไป ผู้ขอวีซ่าควรเช็กให้แน่ใจก่อนว่าคุณจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่ เพราะมีบางสัญชาติได้ยกเว้นการขอวีซ่าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visawaiverinfo.asp มาตรการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่ 3 มิย. 2562 การขอวีซ่าอเมริกาทุกประเภทต้องกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เฉพาะชื่อ Account เช่น Facebook, Twitter, Instagram) อีเมล เบอร์มือถือย้อนหลัง 5 ปีในแบบฟอร์มออนไลน์ ขอวีซ่าให้ผ่านก่อนจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม เพราะถ้าวีซ่าไม่ผ่านจะขอเงินคืนไม่ได้ หากขอวีซ่าอเมริกาประเภทธุรกิจ จะต้องมีเอกสารเชิญหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมธุรกิจ พกบัตรประชาชนไปด้วยในวันสัมภาษณ์ แยกเอกสารของวันสัมภาษณ์ไว้เป็นชุดตามหมวดหมู่เพื่อความสะดวก เผื่อเวลาถึงสถานทูตก่อนเวลาสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาที เพราะหากเลยเวลานัดของคิวคุณแล้วจะต้องจองใหม่ในวันอื่น ขั้นตอน […]