เตรียมตัวก่อนขอวีซ่าอเมริกา

admin
October 4, 2019 0 Comment

ข้อมูลทั่วไป

 • ผู้ขอวีซ่าควรเช็กให้แน่ใจก่อนว่าคุณจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่ เพราะมีบางสัญชาติได้ยกเว้นการขอวีซ่าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visawaiverinfo.asp
 • มาตรการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่ 3 มิย. 2562 การขอวีซ่าอเมริกาทุกประเภทต้องกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เฉพาะชื่อ Account เช่น Facebook, Twitter, Instagram) อีเมล เบอร์มือถือย้อนหลัง 5 ปีในแบบฟอร์มออนไลน์
 • ขอวีซ่าให้ผ่านก่อนจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม เพราะถ้าวีซ่าไม่ผ่านจะขอเงินคืนไม่ได้
 • หากขอวีซ่าอเมริกาประเภทธุรกิจ จะต้องมีเอกสารเชิญหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมธุรกิจ
 • พกบัตรประชาชนไปด้วยในวันสัมภาษณ์
 • แยกเอกสารของวันสัมภาษณ์ไว้เป็นชุดตามหมวดหมู่เพื่อความสะดวก
 • เผื่อเวลาถึงสถานทูตก่อนเวลาสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาที เพราะหากเลยเวลานัดของคิวคุณแล้วจะต้องจองใหม่ในวันอื่น

ขั้นตอน

 • ถ่ายรูป

ใช้รูปขนาด 2×2 นิ้ว ทำผมทรงสุภาพ เก็บผมเรียบร้อยเพื่อให้เห็นหน้าชัดเจน ไม่มีเครื่องประดับ ควรขอไฟล์ภาพจากร้านมาหรือสแกนไว้เพื่อใช้ในการอัพโหลดตอนกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ด้วย

 • กรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อขอวีซ่าอเมริกา
 1. เข้าเว็บ https://ceac.state.gov/genniv/ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160)
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบ ที่อยู่ใส่สถานทูตไทยในอเมริกา หรือโรงแรมที่วางแผนว่าจะไปพัก
 3. กรอกอาชีพให้ละเอียด ข้อมูลส่วนนี้เจ้าหน้าที่ใช้อ้างอิงตอนสัมภาษณ์
 4. เมื่อส่งแบบฟอร์มแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก
 5. จดหมายเลขยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 (Virtual Account ID)  ซึ่งจะต้องใช้เพื่อจองนัดสัมภาษณ์
 • ชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอเมริกาจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ขอ ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 160 USD

สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ทั้งโอน Online หรือจ่ายที่ธนาคารกรุงศรี ซึ่งระยะใช้เวลาในการตรวจหลักฐานชำระเงิน 1-2วัน

 • นัดวันสัมภาษณ์

Login ที่เว็บ https://ceac.state.gov/genniv/ เพื่อนัดวันสัมภาษณ์

 1. เอกสารที่ใช้ ณ วันสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าอเมริกา
 2. หลักฐานแสดงรายได้
 3. แผนการเดินทาง แผนการจองตั๋วเครื่องบิน แผนการจองโรงแรม รัฐที่อยากไป แผนวันไปจนถึงวันกลับ สถานที่ที่จะไป
 4. หนังสือรับรองการทำงาน
 5. พาสปอร์ตที่อายุเหลือมากกว่าระยะเวลาที่จะอยู่ในอเมริกา 6 เดือนขึ้นไป
 6. ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอเมริกา
 7. แบบฟอร์ม DS-160

อ้างอิง

https://www.youtube.com/watch?v=q7tqYu7WLM0

https://www.youtube.com/watch?v=SSSykDblhjw

https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-appointmentschedule.asp

https://www.tumvisa.com/visa-usa/